What is Functional Myofeedback Therapy?

Bio- en Myofeedback zijn nuttige manieren om de functionaliteit van iemands neurologische status te verbeteren. Tegenwoordig hebben we smartwatches, telefoons en andere apparaten die ons helpen onze hartslag in de gaten te houden, hoeveel stappen we zetten en nog veel meer. Wat zijn de alternatieven als deze functies niet naar behoren werken?
Functional Myofeedback Therapy (FMT) helpt kinderen en volwassenen die bepaalde functies zijn verloren of nooit hebben gehad. Als je deze of vergelijkbare problemen ervaart, of als een familielid, iemand dichtbij je of een vriend deze basale fysieke capaciteiten zoals lopen, zitten, rennen, praten, staan of fijne motorische handelingen (drinken, eten, instrumenten bespelen) mist, dan is FMT misschien de juiste aanpak om hierbij te helpen.
We respecteren dat iedereen zijn eigen snelheid, individuele behoeften en doelen heeft. Daarom is het zo belangrijk dat iedere deelnemer zijn of haar specifieke plan krijgt afhankelijk van de doelen en vaardigheden die ze willen bereiken.
Nadat het therapieplan is gemaakt, werken we 1-3 uur met een combinatie van verschillende therapeutische methodes (fysiotherapie, manuele therapie, Bobath, PNF, sensorische integratie, psychomotorische therapie, elementen van ergotherapie, animal assisted therapy (AAT), elementen van spraaktherapie en nog veel meer.)

Read More